Hem

  

YES

 OUI

 JA!

Kryssa Said Abdu 26 maj.


Ett öppet Europa


- Vi liberaler är obotliga optimister. Vi är internationella, nyfikna och toleranta frihetsälskare som tror på en värld där avstånden är korta och där internationellt utbyte är något positivt. Tack vare EU har det varit en verklighet för svenskar i över ett kvarts sekel. Vi har öppnat oss för resten av Europa och integrerats in i världens mest lyckosamma freds- och välståndsprojekt någonsin. Det är ett faktum som flera dessvärre tagit för givet som nu kraftigt hotas.

 

Trettio procent. Det är så många EU-skeptiker som spås väljas in i parlamentet i maj. Det är uppenbart att europeiska populister och nationalister kommer att försöka rasera det liberala bygget från insidan – ifall vi liberaler inte tar striden för öppenheten.

 

Ska vi fortsätta vara en integrerad kontinent som bland annat gett upphov till att över en miljon bebisar fötts som en direkt följd av Erasmusprogrammet där europeiska studenter pluggar i andra länder? Då kan vi inte tillåta ideologier som syftar till misskrediterar andra européer att styra vår kontinent.

 

Jag vill därför ta strid för det öppna Europa. En kontinent präglad av frihet, tolerans och möjligheter.


Om Liberalerna

Bra att veta om Sveriges liberala partiDet liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. På den tiden var det många som vände sig emot idén att varenda medborgare skulle ha inflytande och yttrandefrihet – oavsett kön, inkomst och bakgrund. Tanken att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har sedan dess legat till grund för all liberal politik.

MILJÖ OCH

KLIMAT


Vår samtids stora utmaningar måste vi lösa tillsammans, i synnerhet när det gäller att ta hand om vår planet. EU behöver fortsätta arbetet med att få bort plastavfall från våra hav och minska utsläppen. Att införa en europeisk koldioxidskatt är ett av flera politiska förslag på miljösatsningar jag vill förverkliga. Intäkterna från miljöskatterna bör sedan användas för miljöinvesteringar som efterfrågas av EU-medborgare.

DEMOKRATI, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH RESPEKT FÖR RÄTTSTATEN


Det talas ibland om att EU har ett demokratiskt underskott. Genom att värna efterlevnaden av rättsstatens principer, ökad transparens och större inflytande för de folkvalda företrädarna i parlamentet skapas en större begriplighet kring hur EU fungerar, därtill en större möjlighet för ansvarsutkrävande. Bland annat bör därför parlamentsledamöter ges möjligheten att skriva motioner. 

FRIA

MARKNADER


Att människor har fått handla med varandra över gränserna är en av förklaringarna till hur EU har skapat varaktig fred i Europa. De fyra friheterna som lägger grunden för den inre marknaden – den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital – behöver utvecklas. Vidare behöver EU arbeta aktivt för att teckna fler handelsavtal och därigenom verka för en mer fredlig och demokratisk värld.

Telefon: 08-7864079

Adress: Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm