Media

Artiklar

”Jag vill ta striden för det öppna Europa. Där vi jobbar tillsammans för att möta morgondagens utmaningar. Ett Europa där människor med olika bakgrund möts med nyfikenhet istället för med hat och förakt. Ett Europa som präglas av gemensamma värderingar om frihet och tolerans. Jag tror på Europa, därför kandiderar jag för ett starkare EU.”


– Said Abdu

Telefon: 08-7864079

Adress: Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm